หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

กระดูกสันหลัง ถือเป็นโครงสร้างหลักของร่างกาย ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายแก่ไขสันหลัง เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อต่างๆ และช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยกระดูกสันหลังจะเสื่อมสภาพตามอายุและการใช้งาน เช่น จากการนั่งหรือยืนในท่วงท่าที่ไม่เหมาะสม ยกของหนัก พันธุกรรม ความผิดปกติแต่กำเนิด อุบัติเหตุ และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ อาทิ การสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดบั้นเอว ปวดร้าวลงขา และในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังจำนวน 28.8% มีสาเหตุหลักมาจากปัญหากระดูกสันหลัง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต การผ่าตัดรักษากระดูกสันหลัง จำเป็นต้องกระทำโดยศัลยแพทย์เฉพาะทาง ประกอบกับประสบการณ์ ความรู้ และความละเอียดแม่นยำควบคู่ไปด้วยทั้งนี้ เพื่อให้การผ่าตัดสำเร็จลุล่วง และลดอัตราความเสี่ยงในด้านต่างๆ โรงพยาบาลเวชธานี จึงนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง ชื่อว่า “เรเนซอง” เข้ามาช่วยเหลือในกระบวนการผ่าตัดเพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดรักษาที่ต้องมีการฝังยึดสกรู อาทิ โรคกระดูกสันหลังคด และโรคกระดูกสันหลังทรุด เป็นต้น เพราะเทคโนโลยีดังกล่าว พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยกำหนดทิศทางและองศาอย่างแม่นยำ ลดระยะเวลาในการผ่าตัด ลดการบาดเจ็บ ลดการเสียเลือด เอื้อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลเวชธานี ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง เข้ามาช่วยเหลือศัลยแพทย์ในการผ่าตัด หุ่นยนต์ดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยศัลยแพทย์กำหนดทิศทางและองศาการฝังสกรูกับกระดูกสันหลังอย่างแม่นยำ อีกทั้งยังผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) และได้รับการยอมรับจากศัลยแพทย์ทั่วโลก”

ทั้งนี้ จำนวนกว่าครึ่งของการผ่าตัดกระดูกสันหลังในปัจจุบัน จะมีการใส่สกรูเข้าไปในกระดูกสันหลัง ซึ่งการใส่สกรูในกระดูกสันหลังในตำแหน่งที่เหมาะสมนั้นค่อนข้างลำบาก เพราะบริเวณกระดูกสันหลังที่สามารถฝังสกรูเข้าไปได้มีขนาดค่อนข้างเล็ก หากเกิดความผิดพลาดอาจทำให้ผู้ป่วยเป็นอัมพาตได้ โดยหุ่นยนต์เรเนซอง มีความแม่นยำในการกำหนดทิศทางและองศา มากถึง 99.7% การทำงานของศัลยแพทย์ร่วมกับหุ่นยนต์ จึงเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำ ลดความผิดพลาด ลดภาวะแทรกซ้อนจากการฝังสกรูผิดตำแหน่ง ซึ่งอาจส่งผลอันตรายต่อไขสันหลังและเส้นประสาทได้

“อีกประการที่สำคัญของการผ่าตัดกระดูกสันหลังร่วมกับหุ่นยนต์ คือการลดระยะเวลาผ่าตัดโดยเฉพาะขั้นตอนการฝังสกรู จากเดิมราว 1-2 ชั่วโมง เหลือเพียง 10-20 นาที นอกจากความชำนาญของศัลยแพทย์และหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแล้ว โรงพยาบาลเวชธานียังมีเทคโนโลยีขั้นสูง O-Arm ที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบในทุกมิติเพื่อยืนยันขั้นสุดท้าย ว่าสกรูอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ไม่โดนอวัยวะสำคัญอื่นๆ” ดร.นพ.ตุลวรรธน์ กล่าวปิดท้าย