เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์แห่งแรกของไทย

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังและไขสันหลัง ที่มีความแม่นยำเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

ผู้ช่วยศาตราจารย์นายแพทย์ สรยุทธ ชำนาญเวช สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยพัฒนามาจากหุ่นยนต์เรเนซอง ของประเทศอิสราเอล ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและยา แห่งสหรัฐอเมริกา ปี 2549 ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแพทย์ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังและสมอง สามารถกำหนดเป้าหมายในกระดูกสันหลังของผู้ป่วย ทำให้แพทย์สามารถใส่สกรู ยึดตรึงกระดูกสันหลัง ที่มีความแม่นยำร้อยละ 99.7 ลดความผิดพลาดจนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

โดยที่ผ่านมาหุ่นยนต์ผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนในผู้สูงอายุแล้ว 5 คน และยังสามารถรักษาโรคกระดูกสันหลังคด ซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กเล็กได้ด้วย ส่วนในอนาคตจะระดมทุน พัฒนาศักยภาพของหุ่นยนต์ให้สามารถผ่าตัดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย สำหรับราคาของหุ่นยนต์อยู่ที่ 40 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษารายละ 80,000 บาท