Get a new lease on life with Life Saving Robotic Spine

Life-Saving-Robotic-Spine

RINS คือ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบประสาท โครงการของมูลนิธิรามาธิบดี โดย นาวาโทนายแพทย์สรยุทธ ชำนาญเวช อาจารย์สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถช่วยกันบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ได้ โดยเฉพาะองค์กรใดมีแนว CSR เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านนี้ ติดต่อบริจาคได้ที่ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี หรือโทร.0 2201 1111